خدمات

خدمات

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام

شماره ثبت : 47965

شناسه ملی : 14008551509

بدینوسیله از تمامی اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام که در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1403/04/17 با رعایت کلیه تشریفات قانونی در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، شماره 175، طبقه اول ساختمان جدید برگزار میگردد، حضور بهم رسانند. اعضای محترمی که درخواست نامزدی هیات مدیره این اتاق مشترک را دارند، لطفا حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع رخواست و مستندات مربوطه را به صورت کتبی به دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام تحویل نمایند.

 

دستور جلسه:

  • ارائه گزارش و عملکرد هیات مدیره سال های مالی 1400 و 1401 و 1402
  • ارائه و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سالهای 1400 و 1401 و 1402
  • ارائه گزارش بازرس قانونی و تصویب آن
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  • ارائه و تصویب بودجه سالیانه
  • تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالیانه
  • انتخای اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 

هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.