تا پایان ماه آوریل، ویتنام با صادرات 83783 تن فلفل سیاه، درآمدی معادل 353 میلیون دلار را کسب نموده است که به لحاظ وزنی با کاهش 18.3 درصدی، اما به لحاظ ارزشی افزایش 11.5 درصدی بصورت سال به سال داشته است. افزایش قیمت فلفل صادراتی ویتنام در مدت ذکر شده، به افزایش میزان صادرات این محصول کمک نموده است. بر اساس اطلاعات وزارت کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام، افزایش نزدیک به 40 درصدی قیمت فلفل در ماه آوریل، باعث گردیده است درآمد ارزی ویتنام از این محصول در این ماه با صادرات 27 هزار تن به 117 میلیون دلار برسد. ویتنام از مراکز اصلی تولید و صادرات فلفل سیاه می‌باشد بطوری که این کشور 40 درصد تولید این محصول در جهان و 60 درصد کل صادرات جهانی این محصول را در اختیار دارد. هر چند قیمت این محصول صادراتی ویتنام نسبت به رقبای جهانی آن پایین‌تر می‌باشد. در حال حاضر، قیمت هر تن فلفل سیاه صادراتی ویتنام بین 4200 تا 4300 دلار بوده در حالی که قیمت هر تن فلفل سیاه صادراتی برزیل 4900 دلار و برای کشورهای مالزی و اندونزی به ترتیب 4700 و 4703 دلار در هر تن می‌باشد. در بازار داخلی ویتنام نیز قیمت هر کیلو فلفل سیاه از 67000 دونگ در سال گذشته به 97000 دونگ معادل 4 دلار در هر کیلو در سال جاری رسیده است که بیانگر افزایش قیمت نزدیک به 45 درصدی می‌باشد.