بالاترین رشد سه ماهه اقتصادی هوشی‌مین در پنج سال اخیر در فصل نخست سال جاری

بالاترین رشد سه ماهه اقتصادی هوشی‌مین در پنج سال اخیر در فصل نخست سال جاری

رشد اقتصادی شهر هوشی‌مین به عنوان قطب فعالیت‌های اقتصادی ویتنام در سه ماهه ابتدای سال جاری 6.54 درصد ثبت شده است که بالاترین میزان رشد اقتصادی سه ماه ابتدای سال، از سال 2020 می‌باشد. بر اساس اداره آمارهای شهر هوشی‌مین، این میزان رشد، بالاتر از میزان رشد اقتصادی 5.5 درصدی پیش‌بینی شده توسط کارشناسان می‌باشد. بالاترین میزان رشد اقتصادی فصلی ثبت شده 4.58 درصد و مربوط به سال 2021 بوده است. نرخ رشد اقتصادی این شهر در سه ماهه ابتدای سال گذشته تنها 0.7 درصد گزارش شده است. بخش خدمات با نرخ رشد 7.34 درصدی، بالاترین میزان مشارکت در رشد بالای اقتصادی این شهر داشته است. دو بخش مهم اقتصادی دیگر یعنی بخش صنعت و ساختمان نیز هر یک 5.66 درصد رشد داشته‌اند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.