تماس با ما

اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام جهت تسهیل امور تجاری و بازرگانی با کشور مقصد آماده پاسخگویی به شما بزرگواران و بازرگانان محترم میباشد