افزایش 8.2 درصدی خرده فروشی کالاها و خدمات در ویتنام در سه ماهه اول سال جاری

افزایش 8.2 درصدی خرده فروشی کالاها و خدمات در ویتنام در سه ماهه اول سال جاری

بر اساس اطلاعات اداره آمارهای عمومی ویتنام، خرده فروشی کالاها و خدمات مصرفی در سه ماه ابتدای سال جاری در این کشور به میزان 1.53 کوادریلیون دونگ برابر با 61.2 میلیارد دلار رسیده است که بصورت سال به سال 8.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. از میزان کل فروش کالا و خدمات، برآورد می‌شود 1.19 کوادریلیون دونگ معادل 77.4 درصد متعلق به فروش کالا و مابقی مربوط به فروش خدمات باشد. درآمد کل ناشی از فروش کالاها و خدمات و خدمات مصرفی در ماه مارس سال جاری نزدیک به 509 تریلیون دونگ برآورد شده است که بصورت ماه به ماه 0.5 درصد و بصورت سال به سال 9.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.